ЗА НАС

 „Вектро” ЕООД е регистрирано дружество по Търговския закон през 2012г. с управител Николай Иванов Паунов с дейност управление на недвижими имоти и проекти, комплексна проучвателна, проектантска, инженерингова и консултантска дейност в областта на строителството. В процеса на строителството се осъществява ефективно техническо ръководство на обектите, качествен контрол над извършените работи съгласно действащата нормативна уредба, изготвя се нужната екзекутивна документация, спазвайки предварително договорените срокове и цени.
„Вектро” ЕООД има добре изградена управленска структура и разполага с обучен инженеро-технически персонал, който се състои от висококвалифицирани проектови ръководители, инвеститорски контрол на обекта, геодезист, специалист Координатор по безопасност и здраве съгласно наредбите по ЗБУТ.

Инвестиционни Проекти

"Вектро" ЕООД е регистриранo дружество с проектантска, инженерингова и консултантска насоченост в областта на строителството. 

Дружеството има изрядно изградена управленска структура и разполага с обучен инженеро-технически персонал, който се състои от висококвалифицирани проектови ръководители. Освен  спазване на всички детайли касаещи проекта, ние имаме задължения и отговорности  и за закони наредни и нормативи регулиращо стоително – инвестиционния проект, както и за спазване на поставените срокове.

Фирмата се доверява на екип от специалисти, които имат експертно и индивидуално мнение като кординирано и ефективно изпълняват поставените задачи за реализиране на всеки инвестиционен проект, обръщайки внимание на всички етапи и детайлите от проектирането до технологичната и икономическата част, до одобрението и самото реализиране, като се целят да намалят разходите свързани с разлизиарнето на самият проект, разпределят риска, подобряват качестото и подобряват публичния мениджмънт. 

Проект Мениджмънт

"Вектро" ЕООД е разгърнал потенциалът си и в дейност, свръзана с контрол и управление на всички процеси свързани с всички етапи от проектирането и строителството до финализиране и реализиране на инвестициония проект

Строителство

Фирма "Вектро" ЕООД е специализирана в областта на строителството и архитектурата на жилищни сгради и комплекси, промишлени и обществени сгради. Фирмата предлага на клиентите си професионално изпълнение на проучвателна, проектантска, инженерингова и строително-ремонтна дейност, изпозлвайки най-съвремените и иновативни технологии, висококачествени материали и продукти. За всички свои дейности фирмата разчита на екип от обучени специалисти и висококвалифицирани проектови ръководители, които следят пряко процеса и движението на даден проект. 

Фирмата се занимава с развитие на консултантска и изпълнителна дейност във всички области на проектирането и строителството, включително дизайн и интериорни решения. "Вектро" ЕООД предлага услуги свързани с недвижими имоти, търговска и външнотърговска дейност, представителство и агенство на лица и фирми както в страната, така и в чужбина. 

 

Нашият Екип

Свържете се с нас за да получите изчерпателна информация за услугите ни.
КОНТАКТИ